Експерти на бъдещето - инициатива "Ден на отворените врати"