Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

“German Dual Educational System” -обучение на двама учители от ПГТР Враца в Europass Berlin – Берлин, Германия

В реализирането на първа част от проект по програма Eразъм +, КД 1 ”Образователна мобилност за граждани” на тема  „Да подготвим учениците за пазара на труда“ 2020-1-BG01-KA101-078052,  двама учители от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца- инж. Галина Генчева- ЗДУД и Ивка Николчова- координатор на проекта, реализираха едноседмична образователна мобилност на тема: „Немската дуална система за професионално образование и обучение“ Code: SI.1.DUAL в Берлин, Германия. В този курс участниците се запознаха с функционирането на системата за дуално обучение в Германия, която успешно се прилага от няколко години с нарастваща ефективност.

Статия във Враца днес