Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

Училище за най-добрите

Get Adobe Flash player

European civic attitude through social entrepreneurship

За периода 22-26.11.2021г. се осъществи  мобилност по проект с партньори от България, Италия, Турция и Румъния в гр. Соверато, Италия -училище „Istituto Tecnico Tecnologico „G. Malafarina“”. Участие  взеха 4 учителя и 8 ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство. Дейностите са  по програмата Еразъм+, във връзка с изпълнение на проект « European civic attitude through social entrepreneurship », договор №2019-1-RO01-KA229-063748_2 между ПГТР-Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси.

По време на срещата партньорите представиха и обсъдиха своите презентации на тема социално предприемачество. Учениците работиха по групи, участваха в уоркшопи, тренинги и  семинари относно организирането на  тренировъчна фирма, очертаването на организационен план на фирмата, ролята на персонала в компанията, както и в  „Ден на предприемачеството“. Учителите участваха в урок на тема “Обучение за предприемачество, съвременни методи на преподаване на   бизнес план: Развитие и повишаване на предприемаческата нагласа“, както и уоркшопи в училището домакин и среща с местни предприемачи. Всички участници посетиха Кооператив “Jungi Mundi” в Камини, където видяха успешен пример за социално предприемачество.

Статия във вестник Конкурент

Статия във Враца днес

„Европа – искам да знам“, посветено на Европа в цифровата ера

Как STEM кабинетите и конкретно STEM кабинета в ПГТР – Враца променя учебния процес и как новите технологии допринасят за готовността и мотивацията на учениците за бъдеща реализация ?
Отговори на тези и други въпроси днес търсихме с директорът, главният учител и учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца по време на подготовката на ТВ предаването на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца „Европа – искам да знам“, посветено на Европа в цифровата ера.
Цифровите технологии определено променят живота на хората. В тази връзка е целта на стратегията на Европейския съюз в областта на цифровите технологии – да е от полза за хората и предприятията и същевременно да помогне за постигането на целта за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.
Визията за цифровото десетилетие на ЕС се опира на четири основни точки. Първата от тях са УМЕНИЯТА.
Минимум 80% от населението на Европа трябва да има основни цифрови умения. Също така трябва да бъдат подготвени 20 милиона специалисти по информационни и комуникационни технологии, като голям процент от този брой специалисти се пада на жените. Ето защо се дава голям приоритет на STEM науките в училищата, както и се финансира оборудване и обзавеждане на STEM кабинети – наука ( S НАУКА), технологии (T echnology) Инженеринг ( E ngineering) и математика ( М athematics).

Световният ден на толерантността

Днес, 16 ноември е Световният ден на толерантността – учреден от ООН през 1996 г. Тази ценност на нашето глобално общество е заложена в самата Харта на човешките права и е една от основните за съюза. Толерантност не означава да приемаш безрезервно и безкритично, но да оставиш на другите същото право, което изискваш за себе си – да бъдеш приеман за равен човек, да бъдеш изслушан и видян, какъвто си. С подкрепата на Явор Илиев – учител по философия и училищния психолог, ученици от IX “б“ клас и Ученически съвет от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство дискутираха по темите, свързани с толерантността: уважението, разбирането, равенството, приемането, благодарността, добротата, приятелството.

 

Еразъм + „Cinema– My Dream“

Пет ученици и двама учители от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство реализираха първа мобилност от проект по образователна програма „Еразъм +“ „Cinema– My Dream“ в гр. Истанбул, Турция. В продължение на една седмица ученици и учители представиха държавите и училищата си, участваха в уоркшопи и дискусии, както и се запознаха с примери за късометражно кино от всяка държава партньор. Домакините посрещнаха партньори от четири държави Португалия, България, Словения и Румъния с традиционни танци и песни, част от дейностите по проекта и културната програма. Проектът има за цел да развие в учениците практически умения, свързани със създаването на филми, подобряване на уменията им за критично мислене и креативност, развиване на междуличностни и комуникативни умения, както и активно да подхождат към социалните въпроси, да разпознават различни културни черти и да ги анализират.

Публикация във Враца днес

Световната седмица на предприемачеството

Учениците от X г, професия „Продавач-консултант“ на ПГТР, за пореден път отбелязахме Световната седмица на предприемачество – 2021 г. Темата беше „Минало, настояще и бъдеще – пътуване към успеха „, който предизвика интерес и вдъхнови младите хора да изложат своето мнение в областта на предприемачеството. Предприемчивите ученици от ПГТР представиха и презентация по темата, с която показаха успели хора в България и по света.
Целта на урока е да мотивирам младите хора, да изследват потенциала си и да развият предприемаческо мислене и поведение, да ги насърча да мислят глобално, да трупат знания, умения и нагласи за стартиране на собствен бизнес.

 

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора с финансовата подкрепа на EMPACT /Европейска мултидисциплинарна платформа срещу заплахите на престъпността/ стартират втория етап на кампания #BlindBetting – една инициатива за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Този път #BlindBetting се провежда под надслов „Не си играй със съдбата им!“ и насочва вниманието на обществото, в частност на потребителите на сексуални услуги, към разпознаването и подпомагането на пострадали от трафик жени, особено в страните, в които тази дейност е легализирана.

Търсенето на сексуални услуги е един от основните фактори, които мотивират престъпниците да експлоатират жертвите си. Не всяко момиче, което проституира, го прави доброволно, а когато клиентът е наясно с това, той става съпричастен към извършваната престъпна дейност и носи наказателна отговорност.

В много случаи обаче ранната идентификация на пострадалите от трафик жени се осъществява от клиентите на сексуални услуги, като впоследствие именно те подават сигнал до компетентните органи. Информираността на тази група от обществото по отношение на феномена трафик на хора е от значение за правилното разчитане на сигналите и за адекватната и бърза реакция, за да бъде изведена жертвата от престъпната среда, в която се намира.

Вторият етап на #BlindBetting включва видеоклип, брошури, плакати и защитни маски за лице, които ще бъдат разпространявани на територията на цялата страна. Символиката в превенционните материали представя най-популярния начин за склоняване на млади момичета и въвличането им в експлоатационните мрежи на трафикантите – метода „loverboy“. Жертвите, водени от мечтите си за по-добър живот, залагат на сляпо, а дори понякога и съзнателно избират да предоставят сексуални услуги, без да очакват, че друг ще печели от продажбата на телата им. Изборът им води до насилие, зависимост, срам и страх. Пътят назад е труден, но жертвата трябва да знае, че има хора, които ще са там, за да ѝ помогнат да се възстанови и отново да поеме контрол над живота си.

Кампанията ще се разпространи на територията на 26 европейски държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното Кралство. Всички рекламни материали са адаптирани на официалните им езицици са им предоставени за ползване.

В подкрепа на публично-частните партньорства, над 20 правителствени и неправителствени организации в България, сред които министерства, агенции, дирекции, а също и представители на частния сектор, изявиха желание и готовност да се включат в #BlindBetting и безвъзмездно да предоставят своята подкрепа за каузата, разпространявайки превенционните материали според възможностите си.

ГДБОП и НКБТХ изказват благодарност на всички гореизброени партньори, с които споделяме еднакви ценности и се борим за реализирането на общи цели. Ние активно поддържаме идеята за публично-частните партньорства като един от начините за отстояване на гражданска позиция и за успешно противодействие на трафика на хора, но също и на всяка друга престъпна активност, застрашаваща бъдещето на цялото българско общество.

Важно за учениците обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

Във връзка със заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, изпити за СФО не могат да се провеждат. Сесията за месец ноември ще бъде отложена и ще започне, когато бъде разрешено.

Откриване на STEAM

Центърът е финансиран от МОН със 170 000,00 лева. ПГТР е вложило собствени средства в размер на 63 135,84 лева. За обучение на темаSTE(A)M – концепция и приложение в образованието“ на 25 учители с 3 квалификационни кредити са вложени допълнителни 10 600,00 лева.

 

Изградени са два департамента: Департамент биохимия и микробиология и Департамент IT и електронна търговия.  На помещенията е направен основен ремонт. Закупено е модулно обзавеждане по одобрени световни стандарти и е монтирано технологично оборудване от последно поколение, в съответствие с всички изисквания за създаване на една модерна среда за учене и творчество. Цялостното преустройство е съобразено със спецификата на отделните помещения. То включва апаратура и пособия за симулации и експерименти, подходящи мебели за почивка и дискусии, както и съоръжения за ограничен достъп и сигурност. Помещенията разполагат с високоскоростен интернет, локална мрежа, индивидуални крайни устройства (лаптопи) за участниците, многофункционални интерактивни дъски, софтуер за провеждането на експериментите и симулациите. Новоизградената среда в пълна степен да може да изпълнява бизнес проекти и симулации, реални казуси, практически и лабораторни дейности. Центърът предоставя условия не само по общообразователна и професионална подготовка, но и за паралелките с дуално обучение. Департамент по биохимия и микробиология освен общообразователни цели ще служи за по-специфични нужди от сферата на хранително-вкусовата промишленост, заедно или поотделно. Департамент IT и електронна търговия  ще се използва за бизнес симулации с използването на съвременни ИТ  и  отговаря за решаването на реални проблеми на бизнеса, както и традиционното обучение по ИТ.

 

В ДЕПАРТАМЕНТ ПО БИОХИМИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ днес ще ви демонстрираме  комбиниран урок по три предмета – Микробиология и хигиена на храненето, Химия и опазване на околната среда и Материалознание на хранителните продукти с инж.Боряна Николова, инж. Ивайло Бисеров и Росица Тодорова. Темата е Химичен състав на микроорганизмите. Основната цел е да се покаже единството на целия жив свят. Микроорганизмите въпреки малките си размери и просто устройство имат химичен състав, отговарящ на химичния състав на растителната и животинската клетка. Изградени са от вода, минерални вещества, белтъци, въглехидрати, мазнини, витамини. От предмета Химия и опазване на околната среда учениците ще си припомнят какво са учили за тези вещества, ще имат възможност да сглобят молекула на водата от комплекта Макет на молекули. От предмета Материалознание на хранителните продукти пък ще разберат кои хранителни продукти съдържат най-голямо количество вода, белтъци, въглехидрати и т.н. и как организмът си ги набавя. В практическата част на урока учениците ще могат да наблюдават трайни микроскопски препарати на различни микроорганизми и клетъчни структури. Учителите ще направят и нативен препарат на дрожди от хлебна мая и живи клетки. Учениците ще си изяснят каква е причината за втасването на тестото при получаването на хляб, ще разберат и как могат сами да проверят качеството на киселото мляко вкъщи – има ли в него нежелани съставки, каквото е например нишесте. В учебния час ще  вземат проби от три различни марки кисело мляко.

В ДЕПАРТАМЕНТ IT И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ  днес ще ви демонстрираме урок по учебна практика Работа в учебно предприятие с практическо обучение в учебно-тренировъчните фирми за придобиване на административни умения, компютърни умения, маркетинг и продажби, извършване на покупки, предприемачество, бизнес английски и кореспонденция. Урокът днес е на тема „Заплащане на такса за регистрация на фирма към Агенция по вписванията“. Учениците ще се запознаят със сайта на Агенцията по вписванията и  Тарифата на таксите. Ще проучат какви такси се събират за регистрация на отделните видове  фирми и по-конкретно таксата за регистрация на ООД по електронен път. Ще се запознаят с реквизитите на  документ платежно нареждане и ще го попълнят за превод на таксата за регистация на фирмата – 55,00 лева. Всеки ученик работи с данни за собствената си фирма.

Публикация във Враца днес

Репортаж в РМ ТВ

Репортаж в КейбълКом Враца

Интервю в КейбълКом Враца

Антигенни тестове за диагностициране на SARS—СоV-2

Уважаеми родители,

Във връзка с предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространението на COVID-19 в институциите от системата на предучилищното и училищното образование  е предоставена възможност за тестване на учениците с антигенен тест.

При желание да бъде направен антигенен тест на детето Ви се свържете с класния ръководител.

пълен списък с антигенни тестове