Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

Училище за най-добрите

Get Adobe Flash player

Антигенни тестове за диагностициране на SARS—СоV-2

Уважаеми родители,

Във връзка с предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространението на COVID-19 в институциите от системата на предучилищното и училищното образование  е предоставена възможност за тестване на учениците с антигенен тест.

При желание да бъде направен антигенен тест на детето Ви се свържете с класния ръководител.

пълен списък с антигенни тестове

Важно за учениците обучаващи се в СФО

Заявления на учениците в самостоятелна форма на обучение, за сесия ноември, ще се приемат до 12.10.2021г. в канцеларията на ПГТР. Сесията ще започне на 02.11.2021 г.

Getting advanced Methods for the inclusion of everybody in the New Generation

Учители от 6 училища: Гърция, Хърватия, Франция и 3 от България бяха посрещнати от заместник-кмета на Община Враца Петя Долапчиева. Визитата е първа среща, част от съвместен проект „Нови методи за включване на всички в новото поколение“ („GAMING”: Getting advanced Methods for the inclusion of everybody in the New Generation”), изпълняван по програма Еразъм +.
В проекта участват училищата ПГТР – Враца, ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново и ПГ по икономическа информатика, Търговище, училище по туризъм и хотелиерство в Хърватия, гимназия в Гърция и училище по мениджмънт във Франция.
Основните дейности и цели представи директорът на ПГТР – Враца инж. Румяна Петрова. Проектът обхваща разнородна аудитория, сред която и ученици със специфични нужди. Основна цел на партньорството е свързана с промяна във възгледа за увреждане или различност в учениците, обмяна на добри практики между европейски учители, запознаване с други европейски образователни системи.

1 октомври – световният ден на поезията, музиката, възрастните хора и архитектите

1 октомври – световният ден на поезията, музиката, възрастните хора и архитектите бе отбелязан в ПГТР, Враца с участието на колегите Таня Донева, инж.Ивайло Бисеров и Камелия Иванова.

„The future of education with Youtube-Youtuber“

Преподавателите Ивка Николчова и Мила Василилева заедно с учениците Мелани Иванова, Веселин Дончев, Марио Хуржуй и Цветелина Павлова посетиха Анталия, Турция по проект „The future of education with Youtube-Youtuber“.

Публикация във Враца днес

Публикация във вестник Конкурент

 

„Европейски ден на спорта в училище“

На 24 септември Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца се включи в инициативата „Европейски ден на спорта в училище“ #ESSD2021 и координиращата организация – BG Бъди активен #BeActive с допълнителни спортни игри в училище посветени на опазването на околната среда – Игри #безотпадъци- игрите са посветени на опазването на околната среда и са с фокус върху намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране и рециклиране. Основна тема на празника на европейско ниво през 2021 е “Активни пространства” и как дворът на училището, може да подтиква децата към повече физическа активност. Училищата трябва да използват училищната база като инструмент за мотивация на децата да се движат повече чрез различни асфалтни игри, артистични и креативни намеси и доза изобретателност. С помощта на тебешири, боя или други методи училищните стълби и плочките в двора могат да бъдат активен атракцион в ежедневието на учениците.
По традиция, по време на инициативата с учениците се проведе и беседа с училищен психолог на тема “Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата”- за повишаване информираността относно значимостта на психичното здраве сред учениците и как физическата активност може да има положително въздействие върху психичното здраве и благоденствието, да придобият умения, комбинирайки поведение, мисли и емоции, използвани за преодоляване и справяне със стресиращи ситуации, така че да развият умения за справяне с гняв, тревожност, депресия, ниско самочувствие или самота.

Заявление за учители за участие в проект по програма „Еразъм+ във Финландия

Заявление за участие  в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз KA121-VET – Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational education and training Finnish Style Lesson“  договор за финансова подкрепа  2021-1-BG01-KA121-VET-000020783, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз-линк за сваляне на заявлението

Заявления за участие в проект по Еразъм+ в Рим за учители и ученици

Заявление за участие в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ сектор   „Професионално  образование    и  обучение“ „Иновации и креативност за успешна кариера“  договор за финансова подкрепа  2020-1-BG01-KA116-078306, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз-линк за учители

Линк за попълване на заявление от ученици