Училище за най-добрите

Училище за най-добрите

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

 

В своята над деветдесет годишна история Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство се е утвърдила като успешен образователен модел, изграден на основата на взаимодействието между бизнес и образователна институция и подготвя специалисти за най-перспективните бизнес сектори. 

Гимназията предоставя качествена подготовка в областта на професионалното образование и обучение  и се ползва с доверието на стопанските организации – потребители на кадри. За това говори фактът, че почти 80% от учениците, завършили Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, започват работа веднага. Около 15% от абитуриентите продължават обучението си във ВУЗ. Особено предпочитани са икономическите висши учебни заведения в Свищов, София и Варна, както и Висшият институт по хранителни технологии в гр. Пловдив.

Постигaнето на добро качество и ефективно обучение е пряко зависимо  от професионалната компетентност на педагогическия персонал. В Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство работят 31 висококвалифицирани и всеотдайни професионалисти, които приемат образователната идея като своя мисия.  В колектива на ПГТР има автори на учебници и учебни помагала, одобрени от МОН и получили награди на различни форуми, които пособия  подпомагат подготовката на учениците от цялата страна.

От учебната учебната 2017/2018 година Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е включена в списъка на МОН на иновативните училища в България.

Мисията на образованието е да подготви учениците за предизвикателствата на 21 век, за да постигнат висока образованост, прагматична подготовка и обща култура, да формират и съхранят националното си съзнание, както и да се стремят към непрекъснатото образование. Младите хора трябва  да се чувстват част от световната култура, да са мотивирани и обучени, да се приспособяват към променящия се, сложен и взаимозависим свят.

Именно затова ПГТР в последните 10 години акцентира върху продължаващо обучение на учители и ученици чрез училищни партньорства. Успешното провеждане на мобилностите по проекти в страните от Европейския съюз  допринася за постигане на по-модернизирано и по-високо равнище на квалификация и компетенции на учителите и младите специалисти, отговарящи на съвременните европейски изисквания. Такива мобилности бяха реализирани във Валенсия, Испания, на осторов Тенерифе, Канарските острови, в Рим, в Хелзинки, а през учебната 2022/2023 г. ще усъвършенстват професионализма си и в Палма де Майорка.

Усилията, които полага колективът  на ПГТР, е  да създаде едно модерно и престижно училище, осигуряващо добър старт в живота на своите възпитаници.

Училище за най-добрите