16 ноември - Ден на толерантността в ПГТР

16 ноември - Ден на толерантността в  ПГТР

16 ноември - Ден на толерантността в ПГТР

16.11.2023

На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността. Традиция, която води началото си с приемането на Декларация за принципите на толерантността, утвърдена на Общо събрание на ООН през 1996г. Учениците от 8 "б" и 8 "в" клас отбелязаха този ден, провеждайки час по толерантност, заедно с училищния психолог Стела Иванчовска-Тарльовска и учителите Явор Илиев и Камелия Любомирова. На мероприятието се представиха презентации по темата, учениците оцветяваха, изработваха табла, писаха позитивни послания и разговаряха за толерантността. По традиция направиха и букет от хартиени рози. В събитието участва и група за допълнителна подкрепа с ресурсен учител Мая Костова.