Инициатива на клуб по интереси "Киберклуб" по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден"

Инициатива на клуб по интереси "Киберклуб" по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден"

Инициатива на клуб по интереси "Киберклуб" по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден"

17.09.2023

На 17.10.2023 г. в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца проведохме инициатива, във връзка със стартиране на Европейския месец на киберсигурността с акцент върху „Социалното инженерство“. Той е посветен на насърчаването на киберсигурността сред гражданите и организациите на ЕС.

По една от  дейностите на клуб по интереси „Киберклуб“ по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ на Министерство на образованието и науката в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца, всички ученици от VIII клас гледаха презентация, свързана с темата и последва дискусия за опасностите последващи  от това да се проникне до засекретени данни или да се инсталира зловреден софтуер на корпоративни и лични компютри.