Ученици от ПГТР получиха безплатни фиданки за посаждане

Ученици от ПГТР получиха безплатни фиданки за посаждане

В деня на търпението, ученици от XIIб клас на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство търпеливо изчакаха реда си, за да получат дръвчета за посаждане в двора на училището.