Ученици от ПГТР гостуваха на "ЕКО-АРТ" - работилница в в ПГ "Димитраки Хаджитошин" гр. Враца

Ученици от ПГТР гостуваха на "ЕКО-АРТ" - работилница в в ПГ "Димитраки Хаджитошин" гр. Враца

Днес, 29.03.2023г. учениците Ивон Мишева, Борис Масларски, Антонио Геловски и Искра Миткова участваха в работилница, посветена на екологията и природата на Врачански балкан. Представиха презентация, изготвена от тях на тема "Екология в туризма - Врачански балкан". Изработиха арт инсталации с материали от природата в региона. Учениците, училищните психолози, педагогически съветници и учители се обединиха около идеи за бъдещи общи инициативи.