Националното състезание Млад изследовател в УХТ гр.Пловдив