Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК

11.06.2023

Уведомяваме ви, че в перода 26.06 - 07.07.2023 г. в канцеларията на ПГТР се подават заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК.