Отбелязахме деня на търпението в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца

Отбелязахме деня на търпението в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца

25 март е Благовещение и Международен ден на търпението! Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. За да бъдеш търпелив, трябва да умееш да контролираш ситуацията, себе си и емоциите си, да си силен и устойчив.

Г-н Явор Илиев, учител по Философия и училищния психолог организираха дискусии през седмицата 20.03 - 24.03 с ученици на тема „Търпението като добродетел“.