Оператор в хранително-вкусовата промишленост

Оператор в хранително-вкусовата промишленост

Оператор в хранително-вкусовата промишленост

По време на обучението учениците изучават състава на млякото и ролята му като незаменима храна за всички възрасти, запознават се с технологията на производство на традиционните млечни продукти – кисело мляко, сирене, кашкавал, млечните десерти – сладоледи, детски млечни храни и много други полезни, вкусни и здравословни млечни изделия, научават за  видовете млечно-кисели бактерии и огромното им значение за качеството на продуктите и за здравето на човека.

Чрез тази специалност учениците получават професионална квалификация във водещи фирми за производство на мляко и млечни продукти, овладяват  професията в реална работна среда, получават  трудови навици, научават   се да работят с колеги и началници, да взимат решения и да носят отговорност.