Посещение на ученици от ОбУ „Св. Климент Охридски“ с. Тишевица в ПГТР

Посещение на ученици от ОбУ „Св. Климент Охридски“ с. Тишевица в ПГТР

Посещение на ученици от ОбУ „Св. Климент Охридски“ с. Тишевица в ПГТР

23.02. 2023

На 23.02.2023г. в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство посрещнахме гости от Обединено училище „Св. Климент Охридски“  с. Тишевица от X клас Професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“. Учениците гостуваха в час по УП „Кулинарни техники и технологии“ на XII а клас с преподавател Маргарита Григорова. Запознаха се с част от дейностите по подготовка за ДЗИ – приготвяне на ястия съгласно темите предвидени в Национална изпитна програма. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство обявява прием след X клас за учебната 2023/2024 година Професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“.