Участие на Учебно тренировъчни фирми на Пловдивски панаир

Участие на Учебно тренировъчни фирми на Пловдивски панаир

Участие на Учебно тренировъчни фирми на Пловдивски панаир

09.05.2023

Ученици и учители участваха в ТФ Фест - гр. Пловдив

https://www.youtube.com/watch?v=jIH47aXlv-0