KA210- VET №2023-2-LT01-KA210-VET-000175319 „Хранителна етика за бъдещи лидери в земеделието и ресторантьорството“

KA210- VET №2023-2-LT01-KA210-VET-000175319 „Хранителна етика за бъдещи лидери в земеделието и ресторантьорството“

KA210- VET №2023-2-LT01-KA210-VET-000175319 „Хранителна етика за бъдещи лидери в земеделието и ресторантьорството“

ПГТР посрещна гости по двугодишен проект на програма Еразъм+, КД2 “Сътрудничество между организации и институции, „Малки партньорски проекти“, сектор „Професионално образование и обучение“ KA210- VET №2023-2-LT01-KA210-VET-000175319 „Хранителна етика за бъдещи лидери в земеделието и ресторантьорството“ .

Проектът има за цел да популяризира нови похвати в образованието по хранителна етика в професионалните училища по земеделие и ресторантьорство и да подкрепи ефективното взаимодействие между бъдещи фермери, готвачи и ресторантьори при успешното прилагане на стратегията „От фермата до вилицата“.

Това ще се осъществи чрез създаване на Дигитален курс по хранителна етика за синергия между бъдещи фермери и готвачи, който включва 3 модула от 180 минути, преведени на 4 езика (EN, LT, BG, IT) и Игра за хранителна етика и синергия на практика- формат на игра с карти за преподаване на хранителна етика, където играчите поемат различни роли и работят заедно за решаване на етични дилеми в хранителната екосистема.

Партньори по проекта са:

Координатор- Lithu- Aukstaitijos profesinio rengimo centras- Център за професионално обучение Aukstaitija разположен в гр. Молетай, Литва. Професионално училище за земеделие, силно ориентирано към екологията и устойчивото развитие, устойчивата енергия. Базата за обучение е снабдена с инсталация за биогаз и слънчеви електроцентрали като образователни съоръжения. Училището разполага с 250 ха екологична ферма, произвеждаща собствени култури и зеленчуци. Други специалности в училището са: готварство, сервитьор-барман, техническа поддръжка, охрана, шиене, счетоводство.

Партньор- Igor Vitale International srl- Игор Витале Интернешънъл,ООД, разположено във Фоджия, Италия. Igor Vitale International srl предлага обучение и консултации в областта на зелените умения, лидерството, в областта на селското стопанство, хранителните екосистеми, ресторантьорството и туризма с профилирани компетенции в трудовата и организационна психология. IVI също е експерт в създаването на дигитални курсове, с успешно завършване на 28 дигитални курса с над 200 000 участници, включително ученици от професионално образование и обучение.

https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19544162&SiteID=922&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0KL9Vr6MmoQkZ_zEV44vR3VQLufcPv2fmudVq4I_z0xG3yAMgFN36vuVw_aem_AcSuG_AhbFol5wlIngP95mbLzv0ZuzKFyj5U6apNuPOqtMRIv9GjpjYcZSdeQS0rWkzKYpXFr_Ylm7oITm4w6vRy