Националeн ученически конкурс за есе на тема „Как си представям туриста на бъдещето?”

Националeн  ученически конкурс за есе на тема „Как си представям туриста на бъдещето?”

Трето място за Анджелина Петьова Найденова от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца за участието си в Националния ученически конкурс за есе на тема „Как си представям туриста на бъдещето?”, организиран от Катедра „Икономика и управление на туризма” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Сертификати за участие получиха Христо Ивов Милков и Владислав Валериев Владимиров, даващи им право на избор на специалност и приоритет при кандидатстване в редовна форма на обучение.