Кулинарна седмица в ПГ по търговия и ресторантьорство, гр. Враца

Кулинарна седмица в ПГ по търговия и ресторантьорство, гр. Враца

https://www.youtube.com/watch?v=AEikH6yfNkI 

Материалите и финалният продукт са изработени от IT клуб по интереси "Възможносите на Pinnacle".