Материално-техническа база

Професионалната гимназия по  търговия и  ресторантьорство е модерно учебно заведение  с добра  учебно–производствена база.     

Разполага с:

    – класни стаи – 17

    – актуално обзаведени общообразователни и специализирани кабинети;

   – два компютърни кабинета по информатика и информационни технологии с  връзка към глобалната  мрежа INTERNET;

  – два кабинета STEM;

  – фитнес зала;

  – просторен физкултурен салон;

  – три учебни кухни;

  – учебен ресторант;

  – учебна лаборатория;

  – актова зала.