"Информационна кампания с практически съвети за защита на личните данни в онлайн среда"

"Информационна кампания с практически съвети за защита на личните данни в онлайн среда"

"Информационна кампания с практически съвети за защита на личните данни в онлайн среда"

Във връзка с кампания на Комисията за защита на личните данни относно разпространение на информационно-разяснителни материали за деца, в периода 11.01-17.01.2023г. в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство запознахме учениците с материали относно неприкосновеността и защитата на личните данни. Комисията е разработила и публикувала на интернет сайта си специализирана секция, посветена на децата и техните лични данни. Особено внимание заслужават практическите съвети за защита на личните данни в онлайн среда. С учениците бе проведена дискусия от училищния психолог Стела Иванчовска-Тарльовска.

Видеоклиповете и брошурите са достъпни на следния линк: https://www.cpdp.bg?p=pages&aid=65.