Информационен семинар „Равен шанс за развитие, участие и изява на младите хора в област Враца"

Информационен семинар „Равен шанс за развитие, участие и изява на младите хора в област Враца"

Информационен семинар „Равен шанс за развитие, участие и изява на младите хора в област Враца"

30.05.2023

Ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство взеха участие в Информационен семинар „Равен шанс за развитие, участие и изява на младите хора в област Враца" по проект Пътеводител за мониторинг на политиките за младите хора в област Враца с партньори Търговско-промишлена палата – Враца, Община Бяла Слатина.

Срещата се проведе на 29.05.2023г. в Младежки дом Враца. Основни  цели на проекта са повишаване възможностите за качествено участие на младите хора във формирането, разработването, изпълнението и прилагането на младежки политики в област Враца, чрез дейности за граждански мониторинг на политиките за младежта чрез проучвания, анализ и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политиките за младежта в община Бяла Слатина и за подобряване на средата за участие на младежите в управлението в област Враца; Изграждане на демократична култура и основни граждански компетентности у младите хора в област Враца; Скъсяване на дистанцията между младежкия сектор и държавната и общински администрации в област Враца.