Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

Всяка година в последната сряда на февруари отбелязваме Международния Ден за борба с тормоза в училище. Инициативата датира от 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много. 
Учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство се включиха в инициативата с презентация „Ден на розовата фланелка“, представена от Стела Иванчовска- Тарльовска – училищен психолог, рисунка на дърво „ Не на тормоза!“ и ролева игра за видовете тормоз, организирани съвместно със старши учител Явор Илиев. Учениците от XII Г и IX Б класове се информираха какво означава училищен тормоз и как да се справим с него, пресъздадоха сцената, от която води началото си тази традиция, задаваха въпроси и участваха активно в дискусията. Розови лентички с надпис „Заедно срещу тормоза“ получиха и всички учители. 

https://www.youtube.com/watch?v=BJJOfl1ELgk