Благотворителен базар в ПГТР

Благотворителен базар в ПГТР

Благотворителен базар в ПГТР

02.12.2022

Със събраната сума ще се закупят продукти за възрастни хора в неравностойно положение.