Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

Заявления на учениците в самостоятелна форма на обучение, за сесия Февруари ще се приемат в канцеларията на ПГТР до 22.01.2024г. Сесията ще започне на 12.02.2024 г.Архив