Ученици от ПГТР взеха участие в Ден на отворените врати в РУО - Враца

Ученици от ПГТР взеха участие в Ден на отворените врати в РУО - Враца

Ученици от ПГТР взеха участие в Ден на отворените врати в РУО - Враца

09.05.2023
Във връзка с провежданата от Регионалното управление на образованието – Враца политика за повишаване на информираността на заинтересованите страни и на обществеността за работата на институцията и за издигане на нейния авторитет, на 9 май 2023 г. се проведе Ден на отворените врати и инициативата „Експерти на бъдещето“. Тя е насочена към учениците от средната степен на образование (VIII – XII клас), които биха желали да влязат в ролята на експерти в РУО - Враца.
От ПГТР Враца бяха номинирани и избрани следните ученици:
1. Елизабет Борисова от XII г клас – Началник отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” с титуляр Гергана Василева.
2. Преслава Петрова от XI г клас – Началник отдел „Административно-правно, финансово–стопанско и информационно обслужване” с титуляр Миглена Василева
3. Александра Дамянова XI б клас – Старши експерт по Професионално образование и обучение с титуляр инж. Петя Личева
4. Веселин Дончев от X в клас – Главен счетоводител с титуляр Боряна Томова.
 
На учениците беше представена дейността на РУО - Враца. Осъществиха се съвместни дейности на избраните ученици и експертите от РУО - Враца. В края на инициативата учениците споделиха впечатленията си от експертите на бъдещето.