Ден на отворените врати във Военно формирование 54990 - Враца

Ден на отворените врати във Военно формирование 54990 - Враца

Ден на отворените врати във Военно формирование 54990 - Враца

17.11.2023
Днес, 17.11.2023 г. се проведе Ден на отворените врати във Военно формирование 54990 - Враца по повод тържественото отбелязване на 19 ноември - празника на Сухопътните войски на Р България.
Ученици от VIIIв клас, заедно с класния си ръководител инж. Камелия Любомирова и Стела Тарльовска - училищен психолог, посетиха Военно формирование 54990 - Враца.
По време на мероприятието военнослужещите демонстрираха бойните способности на видовете въоръжение и бойна техника.