Сътрудничество с Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх" - гр. Враца

Сътрудничество с Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх" - гр. Враца
Днес 15.03.2024 г. ученици от IXв клас на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - гр. Враца, специалност "Електронна търговия" имаха ползотворно сътрудничество с ученици от XIв клас на Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх" - гр. Враца за изготвяне на авторска визия на рекламните материали на Учебно-тренировъчна фирма "Уникални Технологии" ООД.
Благодарим на креативните дизайнери и очакваме още съвместни проекти.