„Cinema– My Dream“ №2020-1-BG01-KA229-079146

„Cinema– My Dream“ №2020-1-BG01-KA229-079146

„Cinema– My Dream“ №2020-1-BG01-KA229-079146

20.11.2021

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство реализира проект по образователна програма „Еразъм +“ „Cinema– My Dream“ №2020-1-BG01-KA229-079146.  Партньори по проекта са училища от Португалия, Словения, Румъния и Турция. Проектът има за цел да развие в учениците практически умения, свързани със създаването на филми, подобряване на уменията им за критично мислене и креативност, развиване на междуличностни и комуникативни умения, както и активно да подхождат към социалните въпроси, да разпознават различни културни черти и да ги анализират. Бяха реализирани 5 транснационални срещи, като финалният продукт на проекта, както и информация, снимки и видео са публикувани на уебсайта на проекта: https://cinemamydream.pgtr-vratza.com/