Ученици от ПГТР в ролята на експерти в Деня на отворени врати в Дирекция “Бюро по труда” гр. Враца

Ученици от ПГТР в ролята на експерти в Деня на отворени врати в Дирекция “Бюро по труда” гр. Враца

Ученици от ПГТР взеха участие в Ден на отворени врати под наслов „Да работиш с мисъл за хората“. Една от дейностите е инициативата „Да си служител в ДБТ – неочаквано добро предизвикателство“ и е насочена към учениците от средната степен на образование (IX – XI клас). В ролята на експерти чрез съвместна работа с ментори под мотото „Да работиш е яко“ влязоха учениците Даная Иванова, Ивалина Дуцовска и Румина Александрова от IX В клас, специалност “Електронна търговия”. Те се запознаха с дейностите и услугите извършвани от Дирекция “Бюро по труда” гр. Враца. Участваха в дискусия на тема “Младежка визия за работа в бюрото по труда” - споделиха впечатления и идеи за подходящи инициативи с цел привличане на търсещи работа, работодатели и партньори за съвместна работа с ДБТ Враца.