Готвач

Готвач

Готвач

Професия готвач – това не е звание – а е реализация. Готвачът е не само специалист по приготвяне на храна. Той знае как да определи качеството на храната, как да съхранява, комбинира и приготвя правилно продуктите. В процеса на готвене готвачът трябва да се придържа към рецептата и препоръчаните технологии, но ако е необходимо, може да бъде креативен и да създаде нещо свое.

https://www.youtube.com/watch?v=PzzLPc2y2E8&t=17s