В ПГТР беше изнесена беседа

В ПГТР беше изнесена беседа

В ПГТР беше изнесена беседа

24.11.2022
Учениците от осмите класове при Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство присъстваха на беседа, изнесена им от инспектор Емил Данов от Детска педагогическа стая на тема: "Запознаване с правната обстановка и отговорностите на непълнолетните".