Училищни учебни планове 2023-2024

Училищни учебни планове 2023-2024

Училищни учебни планове за учебната 2023 - 2024 година, както слвдва:

VIIIа клас - ПРОФЕСИЯ: „Готвач”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Производство на кулинарни изделия и напитки“;

VIIIб клас - ПРОФЕСИЯ: „Ресторантьор”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Кетъринг“;

VIIIв клас - ПРОФЕСИЯ: „Организатор Интернет приложения”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Електронна търговия“;

IХа клас - ПРОФЕСИЯ: „Готвач”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Производство на кулинарни изделия и напитки“;

IХб клас - ПРОФЕСИЯ: „Ресторантьор”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Кетъринг“;

IХв клас - ПРОФЕСИЯ: „Организатор Интернет приложения”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Електронна търговия“;

Ха клас - ПРОФЕСИЯ: „Готвач”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Производство на кулинарни изделия и напитки“;

Хб клас - ПРОФЕСИЯ: „Ресторантьор”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Кетъринг“;

Хв клас - ПРОФЕСИЯ: „Организатор Интернет приложения”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Електронна търговия“;

ХIа клас - ПРОФЕСИЯ: „Готвач”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Производство на кулинарни изделия и напитки“;

ХIб клас 1/2 - ПРОФЕСИЯ: „Ресторантьор”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Кетъринг“;

ХIб клас 1/2 - ПРОФЕСИЯ: „Сервитьор  - барман”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Обслужване на заведения в общественото хранене“;

ХIв клас - ПРОФЕСИЯ: „Организатор Интернет приложения”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Електронна търговия“;

ХIг клас - ПРОФЕСИЯ: „Хлебар - сладкар”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Производство на хляб и хлебни изделия“;

ХIIа клас - ПРОФЕСИЯ: „Готвач”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Производство на кулинарни изделия и напитки“;

ХIIб клас 1/2, Иновативна - ПРОФЕСИЯ: „Ресторантьор”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Кетъринг“;

ХIIб клас 1/2 - ПРОФЕСИЯ: „Ресторантьор”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“;

ХIIв клас -  ПРОФЕСИЯ: "Сервитьор - барман", СПЕЦИАЛНОСТ "Обслужване на заведения в общественото хранене"

ХIIг клас - ПРОФЕСИЯ: „Продавач - консултант”, СПЕЦИАЛНОСТ: „Продавач - консултант“.