Инициатива „Ден на професиите“

Инициатива  „Ден на професиите“
Ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – гр. Враца се включиха в инициативата „Ден на професиите“ организирана от Интеракт клуб Враца с активното сътрудничество на Регионално управление на образованието – Враца. Целта на проекта е улесняване в началния етап от ориентацията за кариерен път – правилен избор на подходяща професионална сфера.
На 13.04.2024 г. в Младежки център – Враца учениците взеха участие в разнообразната програма, включваща теоретична и практическа част, получиха препоръки за изготвяне на автобиография, явиха се на симулативно интервю за работа, дискутираха.
Участниците разбраха значимостта на избора на професия, както и че този избор може да бъде предизвикателство. В края на програмата бяха сигурни, откъде ще започнат и как при правилна самооценка и добре обмислени стъпки се вземат верните решения с влияние върху бъдещето.