Посещение на ученици от ОбУ „Христо Ботев“ - с. Баница в ПГТР

Посещение на ученици от ОбУ „Христо Ботев“ - с. Баница в ПГТР

Посещение на ученици от ОбУ „Христо Ботев“ - с. Баница в ПГТР

30.03.2023

На 30.03.2023г. в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство посрещнахме гости от Обединено училище „Христо Ботев“  с. Баница от X клас Професия „Хлебар-сладкар“. Учениците гостуваха в час по УП „Кулинарни техники и технологии“ на XII а клас с преподавател Маргарита Григорова. Запознаха се с част от дейностите по подготовка за ДЗИ – приготвяне на ястия съгласно темите предвидени в Национална изпитна програма. Съвместно с учениците от XIIа клас при ПГТР - Враца, те приготвиха картофени кюфтета и палачинки.

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство обявява прием след X клас за учебната 2023/2024 година Професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“.