Участие в конкурс "Млади изследователи" в УХТ - Пловдив

Участие в конкурс "Млади изследователи" в УХТ - Пловдив

Участие в конкурс "Млади изследователи" в УХТ - Пловдив

29.04.2023

Ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, заедно със Старши учител инж. Цветомира Иванова, участваха в Първи национален ученически конкурс "Млади изследователи", УХТ - гр. Пловдив, направление "Храни и напитки".