Важно съобщение

Важно съобщение

В периода 06.02.2023 г. – 21.02.2023 г., в канцеларията на ПГТР се подават заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК.