Ученици от ПГ по търговия и ресторантьорство взеха участие в рецитал - викторина в ПГ "Димитраки Хаджитошин" - Враца

Ученици от ПГ по търговия и ресторантьорство взеха участие в рецитал - викторина в ПГ "Димитраки Хаджитошин" - Враца

Ученици от ПГ по търговия и ресторантьорство взеха участие в рецитал - викторина в ПГ "Димитраки Хаджитошин" - Враца

07.06.2023

Учениците Искра Миткова от IXб и Тияна Борисова от VIIIб клас взеха участие в рецитал – викторина на тема „Защо е важно да ценим делото на Ботев?“, рецитираха стихотворения на Христо Ботев, научиха малко известни факти за живота на Ботев и участваха във викторина в Kahoot.

В рецитала участваха и ученици от ПГ „Н. Й. Вапцаров“ – Враца.

С патриотичен дух – до нови срещи!