Ден на толерантността

Ден на толерантността

Ден на толерантността

16.11.2022 г.

Днес, 16-ти ноември е Световният ден на толерантността - учреден от ООН през 1996 г. Тази ценност на нашето глобално общество е заложена в самата Харта на човешките права и е една от основните за съюза. Толерантност не означава да приемаш безрезервно и безкритично, но да оставиш на другите същото право, което изискваш за себе си - да бъдеш приеман за равен човек, да бъдеш изслушан и видян, какъвто си. С подкрепата на Явор Илиев – учител по философия и училищния психолог, ученици от IX a клас и Ученически съвет от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство дискутираха по темите, свързани с толерантността: уважението, разбирането, равенството, приемането, благодарността, добротата, приятелството. Учениците участваха в работилница „Букет на толерантността“.