Проекти

Акредитиран проект: 2022-1-BG01-KA121-VET-000056056 „Европейски опит за успешна кариера“

Акредитиран проект: 2022-1-BG01-KA121-VET-000056056 „Европейски опит за успешна кариера“

Реализацията на проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000056056 „Европейски опит за успешна кариера“

Научи повече