Ученици от ПГ по търговия и ресторантьорство взеха участие в Ден на отворени врати в Дирекция "Бюро по труда" - Враца

Ученици от ПГ по търговия и ресторантьорство взеха участие в Ден на отворени врати в Дирекция "Бюро по труда" - Враца

Ученици от ПГ по търговия и ресторантьорство взеха участие в Ден на отворени врати в Дирекция "Бюро по труда" - Враца

23.06.2023

С цел популяризиране на дейностите на Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда и във връзка с Европейската година на уменията, в Деня на държавния служител – 23 юни 2023 г.,  в Дирекция „Бюро по труда“ – Враца се състоя Ден на отворени врати под наслов „Да работиш с мисъл за хората“.

Една от дейностите в този ден е инициативата „Да си служител в ДБТ – неочаквано добро предизвикателство“, в която взеха участие учениците:

  • Дейвид Цановски от IXв клас - на длъжност Директор на ДБТ - Враца;
  • Петър Николов от IXв клас - на длъжност "Началник на отдел Посреднически услуги;
  • Гергана Атанасова от XIг клас - на длъжност "Главен експерт отдел Посреднически услуги.

Основна цел на учениците беше съвместна работа с експерта - ментор от ДБТ - Враца под мотото „Да работиш е яко“. Учениците споделиха впечатления и идеи за подходящи инициативи с цел привличане на търсещи работа, работодатели и партньори.