Обява за подбор

Обява за подбор

14.02.2023

Процедура за подбор на ученици по проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, сектор Училищно образование, Проекти за партньорства за училищен обмен“ със заглавие: „Cibo in circolo: un nuovo paradigma / Don't waste food the teenovators“, project No 2020-1-IT02-KA229-079059_6.