Един учебен час по Интернет и уеб технологии през очите на бизнеса

Един учебен час по Интернет и уеб технологии през очите на бизнеса
Теодор – собственик на софтуерна компания, представи един различен бизнес час пред учениците от ПГ по търговия и ресторантьорство, XI в клас, спец. “Електронна търговия”, свързан със съвременните технологии, популярни в цял свят. Даде им идеи за създаване на модерно и представително портфолио, блог или собствен уебсайт, представи едно от най-ценните умения на бъдещето – програмирането, както и постави основите за летящ старт на кариерното развитие сред подрастващите.
Предложи им насоки за стартиране на ИТ кариера в сферата на програмирането, както и беше техен ментор, който ги напътства, отговори на въпросите им и ги мотивира за бъдещо развитие.
Благодарим!