Учебно - тренировъчни фирми в ПГ по търговия и ресторантьорство

Учебно - тренировъчни фирми в ПГ по търговия и ресторантьорство

Учебно-тренировъчните фирми са иновативен метод на обучение. Учебно-тренировъчната фирма се регистрира в затворена интернет базирана система под управление на Център на учебно-тренировъчните фирми към Министерство на образованието.

Работата в учебно предприятие следва дейностите в реална фирма - откриване на търговско предприятие, наличие на основен капитал, назначаване на служители, уведомления до учебен НАП, комуникация с учебен НОИ, учебни търговски банки. Сделките се осъществяват по каталог между фирми, членове на световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми с виртуални, а не реални пари. 

Концепцията за учебно-тренировъчната фирма осъществява един обхватен метод за учене и обучение, ориентиран към личността на ученика, дава практическа насоченост на обучението и спомага за включване на най-новите технологии в обучението – комуникацията чрез интернет.

Участие на УТФ "Lux auto" Ltd и УТФ "Уникални технологии" ООД на Международен панаир ТФ ФЕСТ 2023, гр. Пловдив на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=jIH47aXlv-0