Участие в инициативата ,,Пътят на предприемача''

Участие в  инициативата ,,Пътят на предприемача''

На 17 април ученици и преподаватели от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство участваха в инициативата организирана от София Тех Парк: Национално турне за представяне на своята инкубационна програма : ,,Пътят на предприемача''. Целта на програмата е учениците да се запознаят с възможностите за стартиране на предприемачески екосистеми и среща с експерти от програма, които информираха учениците за възможности, които София Тех Парк предоставя на бизнеса съвместно с европейската мрежа Enterprise Europe Network. Лектор на събитето беше г - жа Елица Моллов - Ръководител отдел ,, Иновации и инкубация”.