Световна седмица на предприемачеството 2023

Световна седмица на предприемачеството 2023

Световна седмица на предприемачеството 2023

15.11.2023

Ученици, специалност "Електронна търговия" от VIII “в“,  IX “в“ и Х “в“ класове на ПГ по търговия и ресторантьорство – Враца и учителите Йоана Томова-Вутова и Николета Лазарова, станаха част от предизвикателството – Световна седмица на предприемачеството - 2023. 
Събитието бе отбелязано с представяне на презентация на тема „Социално предприемачество“ от Дейвид Цановски и Петър Николов, Х “в“ клас, като целта е популяризиране сред учащите на социалните предприятия като източник на работни места, особено за групи от хора, които изпитват затруднения с намирането на работа по редица причини. Те включват млади дългосрочно безработни лица, хора с увреждания и хора в селските общности. Инициативата продължи с представянето на Теодора Горанова, Румина Александрова и Пламен Пламенов от IX “в“, които ни запознаха с идеи за реални фирми, тяхната дейност, структура, финансиране и маркетинг за решаване на социални проблеми и постигане на социална промяна, чрез използване на предприемачески принципи. Учениците дебатираха разликите между социално и традиционно предприемачество, а именно, че при социалното по-важни са въздействието и промените, които се случват в обществото, а не икономическата печалба.
Работилница  за работа по групи, в които учениците идентифицираха социални проблеми в обществото, в което живеем, както и определяне на имена и предмет на дейност на социални предприятия цели да ги мотивира да изследват потенциала си и да развият предприемаческо мислене и поведение, да ги насърчи да мислят глобално, да трупат знания, умения и нагласи за стартиране на собствен бизнес.
Гости на предприемчивите ученици от ПГТР – Враца бяха   инж. Галина Генчева – директор  на ПГТР – Враца, Веселка Кръстева – заместник директор по учебната дейност, Стела Иванчовска-Тарльовска – училищен психолог, учители и служители.