Паралелки

Готвач

Готвач

Професионално напревление: 811 Хотелиерство ресторантьорство и кетеринг, Професия: 811070 Готвач, Специаност: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки, Втора степен на професионална квалификация

Научи повече
Ресторантьор

Ресторантьор

Ресторантьорът участва в планиране на асортимента от ястия и напитки, организира доставката и съхранението на хранителните продукти, използвани за приготвяне на кулинарни изделия, организира въвеждането на нови рецепти, контролира спазването на технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта.

Научи повече
Организатор Интернет приложения

Организатор Интернет приложения

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под форматана тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват винтернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира иоформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио-/видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците,като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието.

Научи повече
Продавач-консултант

Продавач-консултант

Професионално направление „Търговия на едро и дребно”, код 341 Професия „Продавач - консултант“, код 341020 Специалност „Продавач - консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.

Научи повече
Оператор в хранително-вкусовата промишленост

Оператор в хранително-вкусовата промишленост

Професионално направление: 541 Хранителни технологии Професия: 541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост Специалност: 5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти

Научи повече