Мероприятие на тема " Движение в и извън населено място през нощта и при различна видимост"

Мероприятие на тема " Движение в и извън населено място през нощта и при различна видимост"

На 03 октомври 2023 г. в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство проведохме мероприятие с всички осми класове на тема "Движение в и извън населено място през нощта и при различна видимост".
Припомнихме си основните пътни знаци и дискутирахме различните ни роли като участници в движението. Дискусията бе водена от старши учител Явор Илиев и училищен психолог Стела Иванчовска-Тарльовска.