Ученици от ПГ по търговия и ресторантьорство взеха участие в приготвяне на кетъринг

Ученици от ПГ по търговия и ресторантьорство взеха участие в приготвяне на кетъринг

Ученици от ПГ по търговия и ресторантьорство взеха участие в приготвяне на кетъринг

21.04.2023

Днес, 21.04.2023 г. ученици от паралелките професия "Готвач" и "Ресторантьор" - IXa, Xa, XIa, XIб и XIIа под ръководството на Старши учител практическо обучение г - жа Маргарита Григорова, взеха участие в приготвяне на кетъринг.