Акредитиран проект: 2022-1-BG01-KA121-VET-000056056 „Европейски опит за успешна кариера“

Акредитиран проект: 2022-1-BG01-KA121-VET-000056056 „Европейски опит за успешна кариера“

Акредитиран проект: 2022-1-BG01-KA121-VET-000056056 „Европейски опит за успешна кариера“

12.09.2023

ПГТР надгради професионалните компетенции на 10 учители и 20 ученици в областта на търговията и ресторантьорството чрез образователна мобилност в Испания

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца реализира акредитиран проект: 2022-1-BG01-KA121-VET-000056056 „Европейски опит за успешна кариера“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани", сключен между ПГТР Враца и Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програми „Еразъм+“ и „Европейски Корпус за солидарност“ на Европейския съюз (ЕС), като финансираща институция.

Проектът бе част от реализацията на интернационалната стратегия на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в периода 2020-2027 година и има за цел да изгради у своите ученици, учители и администрация глобални компетенции. Проектът „Европейски опит за успешна кариера“  за мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение има за цел да надгради професионалните компетенции на учители и ученици в областта на търговията и ресторантьорството. Той е естествено продължение на развитието на ПГТР като иновативно училище, включено в Списъка на иновативните училища за поредна учебна година. Проектът е спечелен с Харта в професионалното обучение и образование 2020-1-BG01-KA120-VET-094687  за периода 2021-2027 г.

Реализацията на проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000056056 „Европейски опит за успешна кариера“ включваше две основни дейности:

1. Двуседмична мобилност на 20 ученици от IX, X и XI клас от професия "Готвач", "Ресторантьор-Кетъринг", "Търговски представител" в периода от 25.06.2023- 08.07.2023г., придружавани от 2 учители. Те проведоха своята практика в реална работна среда в държава, членка на ЕС.

2. Едноседмична мобилност с цел обучение на преподавателски и непреподавателски състав от сферата на ПОО. Мобилността даде възможност за професионално развитие на 10 избрани чрез конкурс служители под формата на период на наблюдение на работата в ресторанти, институции и други организации в сферата на ПОО, професионални семинари и професионални посещения. Мобилността се проведе в периода от 02.07.2020- 08.07.2023г.

И двете мобилности се реализираха в гр. Севиля, Испания с партньор WakeUp Projects.

Водени от нуждите на област Враца да се превърне в проспериращ икономически, културен и туристически център успешно реализираната мобилност в гр. Севиля ще бъде предпоставка за прилагане на усвоените знания и умения и придобития опит от учениците в развитие на конкурентноспособен бизнес. Следвайки нуждата от повишаване на компетенциите в сферата на ресторантьорството, прилагането на нови методи на преподаване и усъвършенстване на учебните програми по професионална подготовка на учениците, както и прилагане на дуално обучение, ПГТР ще внедри усвоения в партньорската организация опит от реализираната мобилност.

https://www.vratzadnes.com/19522431.html?fbclid=IwAR0fG9E38FVefy48vRQa7TFdSIOLlZ7Wl_1XuvbGLiYKwrv2fD0ESnsv9Jk

https://www.konkurent.bg/news/16891488574092/pgtr-vratsa-nadgradi-profesionalnite-kompetentsii-na-10-uchiteli-i-20-uchenika-v-oblastta-na-targoviyata-i-restorantorstvoto-chrez-obrazovatelna-mobilnost-v-ispaniya