Седмично разписание на часовете за втори срок на учебната 2023 - 2024

                       РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТ - ДО
1 ЧАС

08:00 – 08:45

2 ЧАС 08:55 – 09:40
3 ЧАС 09:50 – 10:35
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ - 25 МИНУТИ
4 ЧАС 11:00 – 11:45
5 ЧАС 11:55 – 12:40
6 ЧАС 12:50 – 13:35
7 ЧАС 13:45 – 14:30
8 ЧАС

14:40 – 15:25