Интегрирана тема от Безопасност на движението по пътищата в урок по Философия

Интегрирана тема от Безопасност на движението по пътищата в урок по Философия

На 22.02.2024г. в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство се проведе мероприятие в 10в клас, като се интегрира тема от Безопасност на движението по пътищата в урок по Философия. В темата бяха проведени интерактивни методи на обучение свързани с поведението на пешеходците и водачите на МПС, засегната беше и темата за оказване на първа помощ на пострадали и симулационни игри. Мероприятието бе проведено от старши учител Явор Илиев и училищен психолог Стела Иванчовска-Тарльовска.